ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่ : 10 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 163 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2563