ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศจัดจ้างและเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธี (e-bidbing)

วันที่ : 25 สิงหาคม 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 37 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 สิงหาคม 2563