ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

วันที่ : 03 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 43 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 03 กันยายน 2563