ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding

วันที่ : 17 กันยายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 50 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2563