ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ : 28 กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 กันยายน 2563