ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 388 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563