ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

วันที่ : 03 ธันวาคม 2563

ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 174 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 03 ธันวาคม 2563