ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

วันที่ : 25 ธันวาคม 2563

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 164 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2563