ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บทความ / สาระน่ารู้

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

วันที่ : 22 มิถุนายน 2566


ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 3959 คน
โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสต