ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วันที่ : 29 สิงหาคม 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 96 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2566