ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
  • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
  • เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าที่หรือหน่วงงานภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
หมายเลข IP ของท่าน   3.236.116.27
วันที่มาใช้บริการ   เวลา
ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ  
ประเภทการร้องเรียน  
คำร้องเรียน  
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน  
เบอร์โทรศัพท์  
Email