ยินดีต้อนรับ ITA Phonsawan Hospital ปี2565วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / จุดเน้นการพัฒนา


logo

276 หมู่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 Tel: 042 595 064 -5 Fax: 042 595 276 Email : phonsawan48190@gmail.com

พิกัด รพ.โพนสวรรค์