ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

วันที่ : 06 มกราคม 2564

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 424 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 06 มกราคม 2564