โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ยินดีต้อนรับ...

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : "โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ"
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสอบราคา/ ประกวดราคา
  • ข่าวรับสมัครงาน